მოგვწერეთ იდეა

გაგზავნა

მომსახურეობა სამშენებლო დარგში

  • პროექტირება, არქიტექტურა, დიზაინი

    ფასი: 0 $

    1. აზომვითი სამუშაოები. 2. სიტუაციური გეგმის დახაზვა. 3. ტექნიკური ( დამკვეთის შედგენილი ) დავალების მიხედვით შენობის რეკონსტრუქციის პროექტის მომზადება. 4. სამონტაჟო კვანძების სქემატური ნახაზები. 5. წყლის და კანალიზაციის პროექტირება - მონტაჟი. 6. ელექტროობის - განათების პროექტირება - მონტაჟი. 7. ტერიტორიის დაგეგმარება. 8. ტრანსპორტის მოძრაობის დაგეგმარება. 9. სტელაჟების დაგეგმარება ( სისტემის შერჩევა და ნახაზი ) 10. მისაღები და ჩასატვირთი ბაქანის მოწყობის დაგეგმარება. 11. მომსახურე პერსონალის ( მძღოლების, მენეჯერების ) და დამხმარე სათავსოების ოთახების + სველი წერტილების დაგეგმვა - მოწყობა. 12. სპეციფიკაცია. 13. ხარჯთაღრიცხვა. 14. ყველა აღნიშნული სამუშაოების საერთაშორისო ნორმებთან შესაბამისობა, რაზეც დოკუმენტაციას თან ერთვის ოფიციალური დასკვნა.

    ტელ: 568080709

    შ პ ს „თანამედროვე სტილი“
პარტნიორები